Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 lietas. Desmit lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests – par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan protesti. Vienā lietā izskatīs pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Krimināllietu departaments 25.septembrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētā aizstāvis un kasācijas protestu iesniedzis prokurors.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 221.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu un pārvietošanu (pārvadāšanu) lielā apmērā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem, konfiscējot mantu.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā aizstāvja apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētajam noteikto sodu. Apsūdzētajam sods noteikts brīvības atņemšana uz 1 gadu, atcelts arests naudai 430 euro un nolemts to atdot apsūdzētajam, apsūdzētajam izņemto naudu 2285 euro un automašīnu, nolemts izmantot nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā darbību kvalifikāciju, proti, par to, vai tabakas izstrādājumu pārvadāšana vienlaikus kvalificējama arī kā tabakas izstrādājumu glabāšana. (Lieta SKK-275/2018).

 

  1. Krimināllietu departaments 25.septembrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Vidzemes apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētā aizstāvis un kasācijas protestu iesniedzis prokurors.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) un attaisnots. Kriminālprocess daļā, kurā apsūdzētais bija apsūdzēts par Krimināllikuma 217.panta otrajā daļā (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) un 195.panta trešajā daļā (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem izbeigts. Valsts ieņēmumu dienesta pieteikums par kaitējumu kompensācijas 78 774,04 euro piedziņu atstāts bez izskatīšanas. Atcelts apsūdzētajam piederošajai mantai uzliktais arests.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurora apelācijas protestu un VID apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļāpar apsūdzētā atzīšanu par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) un attaisnošanu, par kaitējuma kompensācijas izlemšanu un par apsūdzētā mantai uzliktā aresta atcelšanu. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā un sodīts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, ar piespiedu darbu uz 240 stundām. No apsūdzētā valsts labā piedzīta kaitējuma kompensācija par mantiskajiem zaudējumiem 78 774,07 euro.

Lietā aktualizēts jautājums par minētajā kriminālprocesā iegūto pierādījumu pieļaujamību. (Lieta SKK-333/2018).