Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemta gan aizstāvja kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā izskatīs sūdzību saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un divās lietās izskatīs pieteikumus par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.  

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Krimināllietu departaments 28.martā rakstveida procesā izskatīs cietušo kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 2.februāra spriedumu, ar kuru, krimināllietā par savas draudzenes slepkavību, no apsūdzētā par labu trim cietušajiem piedzīta kopā vairāk nekā 13 000 euro morālā kaitējuma kompensācija. Apelācijas instances tiesa lietu izskatīja tikai daļā par morālā kaitējuma kompensācijām, jo Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2016.gada 24.martā lietu šajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu savas draudzenes slepkavībā ar netiešu nodomu 2012.gada maijā un zādzības nelielā apmērā izdarīšanā, spriedums tika atstāts negrozīts un jau stājies spēkā apsūdzētajam noteiktais sods – brīvības atņemšana uz 9 gadiem un 10 mēnešiem, ar policijas kontroli uz vienu gadu. (Lieta SKK-13/2018).

2. Krimināllietu departaments 29.martā rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis viena apsūdzētā aizstāvis un otrs apsūdzētais iesniedzis kasācijas sūdzību un tās papildinājumus.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu abi apsūdzētie atzīti par nevainīgiem divos Krimināllikuma 318.panta otrajā daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumos un attaisnoti.

Apelācijas instances tiesa iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras apelācijas protestu pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi pilnībā.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu abi apsūdzētie atzīti par vainīgiem  Krimināllikuma 318.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, tas ir, par to, ka viņi, būdami valsts amatpersonas, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, prettiesiski veica ziedojumus, izraisot smagas sekas. Par šo noziedzīgo nodarījumu abiem apsūdzētajiem noteikts naudas sods. Turklāt abi apsūdzētie atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 318.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, tas ir, par to, ka viņi, būdami valsts amatpersonas, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, izdeva prettiesikus rīkojumus par prēmiju izmaksu, tādējādi izraisot smagas sekas. Arī par šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu abiem apsūdzētajiem noteikts naudas sods.

Pēc noziedzīgo nodarījumu kopības galīgais sods vienam apsūdzētajam noteikts naudas sods 120 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 45 600 euro, otram apsūdzētajam noteikts nadas sods  90 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 34 200 euro.

No abiem apsūdzētajiem solidāri valsts labā piedzīta kaitējuma kompensācija 270 345,64 euro apmērā, un no katra individuāli 207 856,27 euro un 378 750,18 euro apmērā.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto vainīgumu viņiem inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos  (SKK-55/2018).