Senāta Krimināllietu departaments izskatīs sešas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā iesniegts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 30.aprīlī rakstveida procesā skatīs krimināllietu saistībā ar Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurora Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā iesniegtu protestu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apstiprināta starp Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūras prokuroru un apsūdzēto noslēgtā vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 mēnešiem. Atzīts par vainīgu Krimināllikuma 281.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 mēnešiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un otro daļu sods apsūdzētajam noteikts īslaicīga brīvības atņemšana uz 3 mēnešiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu piespriestajam sodam daļēji pievienots sods, kas nav izciests pēc Jūrmalas pilsētas tiesas sprieduma un galīgais sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz 2 gadiem 9 mēnešiem un policijas kontrole uz 2 gadiem.

Lietā aktualizēts jautājums par galīgā soda noteikšanu saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu vienošanās procesā un soda mēra precizēšanu saistībā ar laika tecējumu no vienošanās noslēgšanas līdz krimināllietas iztiesāšanas tiesa. (Lieta Nr.SKK-J-263/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv