Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests. Vienā lietā izskatīs protestu par zemākas instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu prokuratūrai pārkāpumu novēršanai. Vienā lietā izskatīs sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties atjaunot termiņu sūdzības iesniegšanai.

Informācija par atsevišķu lietu:

Kasācijas instances tiesa 27.maijā rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas lēmumu kasācijas sūdzību iesnieguši apsūdzētais un viņa aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) par to, ka viņš būdams valsts amatpersona, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, izdarīja tīšas darbības, kas izraisīja smagas sekas. Proti, apsūdzētais, būdams pašvaldības kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, pretēji dienesta interesēm, izdeva rīkojumus par motivējošo piemaksu, kuras uzskatāmas par prēmijām, piešķiršanu SIA darbiniekiem, pārkāpjot likuma „Par valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” normas. Apsūdzētajam noteikts sods – piespiedu darbs uz 200 stundām, atņemot tiesības ieņemt valdes locekļa vai priekšsēdētāja amatus valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās uz 3 gadiem. Pašvaldības labā no apsūdzētā piedzīta kaitējuma kompensācijas 35 958 euro.

Ar apelācijas instances tiesas lēmumu pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainīgumu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā  (LietaSKK-80/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv