Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 11 lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Trīs lietas izskatīs sakarā ar protestu vai pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu par procesuālo izdevumu piedziņu.

 Informācija pa atsevišķām lietām:

1)      Krimināllietu departaments 30.martā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu iesniedzis apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu viens apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 90.panta otrās daļas par to, ka viņš, izdarīja apzinātu kavēšanu personai brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus, lietojot uzpirkšanu. Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2014.gada oktbrī Sakstagala pagastā. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu apsūdzētais notiesāts nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 1 gadu 6 mēnešiem. Otrs apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots pēc Krimināllikuma 90.panta otrās daļas.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurora apelācijas protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcela. Apelācijas instances tiesa nolēma izbeigt kriminālprocesu pret ar pirmās instances tiesas spriedumu notiesāto apsūdzēto pēc Krimināllikuma 90.panta otrās daļas, apsūdzēto nereabilitējot. Otru apsūdzēto, par kuru kriminālprocesu pirmās instances tiesa bija izbeigusi, atzina par vainīgu par Krimināllikuma 90.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un noteica viņam naudas sodu 75 minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir, 27 000 euro. (SKK-36/2017).

 

2)      Krimināllietu departaments 31.martā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas lēmumu ieniedzis apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas un izbeigts kriminālprocess daļā, kurā apsūdzētais apsūdzēts noziedzīgā nodarījumā izdarīšanā par kuru atbildība paredzēta Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā. Pirmstiesas izmeklēšanā apsūdzētajam uzrādīta apsūdzība par to, ka viņš izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, tas ir, Ls 700 607,54 (996 874,72 euro). Turklāt apsūdzētajam bija uzrādīta arī apsūdzība par noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurores apelācijas protestu un apsūdzētā aizstāvja apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu. (SKK-185/2017).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv