Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par pirmās instances tiesā apspirinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu neatjaunot termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai.

Informācija pa atsevišķām lietām:

1)      Krimināllietu departaments 28.februārī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu iesniegusi apsūdzētā.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta pēc Krimināllikuma 179.panta trešās daļas par to, ka viņa, būdama bankas darbiniece, kuras pārziņā savu darba pienākumu pildīšanai tika nodoti bankas naudas līdzekļi, tos piesavinājās lielā apmērā (74 432,73 lati jeb 105 908,23 euro). Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu apsūdzētā notiesāta nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 4 gadiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētās apelācijas sūdzību un prokurora apelācijas protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcela daļā par apsūdzētajai noteikto sodu. Apsūdzētajai par Krimināllikuma 179.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, sods noteikts brīvības atņemšana uz 4 gadiem.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētajai noteikto sodu (Lieta SKK-141/2017).

 

2)      Krimināllietu departaments 28.februārī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu iesniedzis apsūdzētās aizstāvis un kasācijas protestu iesniedzis Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta pēc Krimināllikuma 118.panta 2.punkta par to, ka viņa, izdarīja slepkavību pastiprinošos apstākļos un sevišķi pastiprinošos apstākļos, tas ir, noslepkavoja divas personas, kuras vainīgajam apzinoties atradās bezpalīdzības stāvoklī (noslepkavoja savus divus mazgadīgos bērnus). Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2014.gada oktobrī Baložos. Par šo noziedzīgo nodarījumu sods apsūdzētajai noteikts brīvības atņemšana uz 20 gadiem un policijas kontrole uz 3 gadiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētās aizstāvja apelācijas sūdzību un prokurora apelācijas protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētās vainīgumu viņai inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (SKK-12/2017).

 

3) Krimināllietu departaments 1.martā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu ienieguši apsūdzētais un viņa aizstāve.

Ar 1.instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 329.panta par to, ka viņš, būdams valsts amatpersona, kas par ziņu neizpaušanu bijusi brīdināta un kas saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu, izpauda neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums. Par šo noziedzīgo nodarījumu apsūdzētajam noteikts sods  piespiedu darbs uz 184 stundām.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā un viņa aizstāves apelācijas sūdzībām, pirmās instances tiesas spriedumu atcela daļā par apsūdzētā notiesāšanu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 329.panta. Apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 329.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, sodīts ar piespiedu darbu uz 120 stundām.

Lietā aktualizēts jautājums par to, vai kriminālprocesā izņemtā e-pasta sarakste un tās apskate atzīstami par pieļaujamiem pierādījumiem (Lieta SKK-147/2017).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv