Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā arī prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Divās lietās izskatīs sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 30.novembrī rakstveida procesā atkārtoti izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesnieguši apsūdzētais un viņa aizstāve.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots pret viņu celtajās apsūdzībās pēc Krimināllikuma 307.panta un 318.panta pirmās daļas.

Apelācijas instances tiesa iztiesājot krimināllietu saistībā ar Ģenerālprokuratūras prokurora apelācijas protestu, apsūdzēto atzina par vainīgu un sodīja par Krimināllikuma 307.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par krimināllietas materiālu nolaupīšanu un par Krimināllikuma 317.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par to, ka apsūdzētais būdams valsts amatpersona, izdarīja tīšas darbības, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, radot ar šīm darbībām būtisku kaitējumu valsts varai un pārvaldības kārtībai un ar likumu aizsargātām personas interesēm. Sods apsūdzētajam noteikts piespiedu darbs uz 200 stundām.

Kasācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu kasācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā un viņa aizstāves kasācijas sūdzībām, apelācijas instances tiesas nolēmumu atcēla pilnībā un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Apelācijas instances tiesa, atkārtoti iztiesājot krimināllietu apelācijas instances tiesā, apsūdzēto atzina par vainīgu un sodīja par Krimināllikuma 307.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un par Krimināllikuma 317.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Sods apsūdzētajam noteikts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu,  piespiedu darbs uz 120 stundām.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā darbību kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 307.panta un 317.panta pirmās daļas (SKK-320/2017). 

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv