Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā iesniegta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 31.oktobrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Zemgales apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniegusi apsūdzētā aizstāve.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 253.2panta pirmās daļas par to, ka viņš neatļauti lietoja narkotiskās vielas, būdams brīdināts par kriminālatbildību par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu lietošanu. Par šo noziedzīgo nodarījumu apsūdzētais sodīts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 3 mēnešiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu galīgais sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz 5 gadiem un 1 mēnesi.

Apelācijas instances tiesā apelācijas tiesvedība izbeigta.

Lietā aktualizēts jautājums par lietas iztiesāšanu bez apsūdzētā piedalīšanās. (Lieta SKK-266/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv