Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietošo kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protesti. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 31.janvārī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu iesniedzis Valsts ieņēmumu dienests.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā. Ar pirmās instances tiesas spriedumu Valsts ieņēmumu dienesta pieteiktā kaitējuma kompensācija daļā noraidīta kā nepamatota, bet daļā nolemts kaitējuma kompensāciju nenoteikt.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par kaitējuma kompensācijas piedziņas iespējamību konkrētajā kriminālprocesā.  (Lieta SKK-51/2018). 

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv