Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar prokurora protestu par zemākas instances tiesas lēmumu.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Krimināllietu departaments 31.maijā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniegusi cietušā likumiskās pārstāves pārstāve.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 260.panta pirmās daļas, tas ir, par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, vadot transportlīdzekli, kā rezultātā cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi. Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2013.gada oktobrī, kad apsūdzētais, nobraucot no Satiksmes ielas brauktuves Rīgā uzbrauca uz gājēju ietves, nolūkā novietot transportlīdzekli stāvēšanai, ar automašīnas priekšējo daļu uzbrauca pa ietvi ejošai gājējai, to notriecot. Par minēto noziedzīgo nodarījumu apsūdzētais notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 6 mēnešiem. Ar pirmās instances tiesas spriedumu no apsūdzētā daļēji piedzīta kaitējuma kompensācija par labu cietušās likumiskajam pārstāvim.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar cietušās likumiskās pārstāves pārstāves apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcelusi daļā par apsūdzētajam noteikto sodu un mantisko kaitējuma kompensāciju. Apsūdzētajam par noziedzīgu nodarījumu pēc Krimināllikuma 260.panta pirmās daļas papildus noteikts  papildsods – transportlīdzekļa tiesību atņemšana uz  1 gadu.

Lietā aktualizēts jautājums par kaitējuma kompensācijas piedziņu cietušā likumiskā pārstāvja labā. (SKK-286/2017).

 

2)      Krimināllietu departaments 2.jūnijā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu iesniedzis apsūdzētais.

Ar piemās instances tiesas spriedumu viens no apsūdzētajiem atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas, tas ir, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un par ar nodokli apliekamo objektu samazināšanu, tādējādi nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā. Otrs apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas un 218.panta otrās daļas, tas ir, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un par ar nodokli apliekamo objektu samazināšanu, tādējādi nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, atbalstīšanu. Ar pirmās instances tiesas spriedumu sods par šo nodarījumu apsūdzētajiem noteikts piespiedu darbs uz 180 stundām. Apmierināts Valsts ieņēmumu dienesta kaitējuma kompensācijas pieteikums.

Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2011.gadā, noformējot dokumentus un  iekļaujot tajos faktiski nenotikušus darījumus, lai tādējādi varētu prettiesiski izmantot tiesības uz PVN priekšnodokļa atskaitījumiem par darījumiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā, saistībā ar viena apsūdzētā apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu.

Lietā aktualizēts kriminālprocesuāls jautājums par pierādījumu pieļaujamību kriminālprocesā, ja pierādīšanā tiek izmantotas materiālu kopijas no cita kriminālprocesa. (SKK-237/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv