Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Divās lietās saņemtas aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests. Trīs lietas izskatīs sakarā ar protestiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Krimināllietu departaments 5.jūnijā rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kurā par Vidzemes apgabaltiesas spriedumu kasācijas protestu iesniedzis Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurors un kasācijas sūdzības iesnieguši apsūdzētais un viņa aizstāvis. 

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 207.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņš veica uzņēmējdarbību bez reģistrēšanās, kuras nepieciešamību nosaka likums un sodīts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, ar brīvības atņemšanu uz 8 mēnešiem. Turklāt ar 1.instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņš izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā un sodīts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, ar brīvības atņemšanu uz 10 mēnešiem. Galīgais sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz 10 mēnešiem. Ar brīvības atņemšanas sodu apsūdzētais notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 10 mēnešiem. No apsūdzētā valsts labā piedzīta kaitējuma kompensācija 52494,17 euro.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā un viņa aizstāves apelācijas sūdzībām, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 207.panta otrās daļas un 218.panta otrās daļas. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīguKrimināllikuma 207.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņš veica uzņēmējdarbību bez reģistrēšanās, kuras nepieciešamību nosaka likums, nodarot valstij būtisku kaitējumu un, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, sodīts ar brīvības atņemšanu uz 8 mēnešiem. Apsūdzētais ar brīvības atņemšanas sodu notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 8 mēnešiem. Apsūdzētais atzīts par nevainīgu Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un attaisnots. Pārējā daļā 1.instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainu viņam inkriminētajā apsūdzībā un kaitējuma kompensācijas pamatotību(Lieta Nr. SKK-235/2018).

 

2. Krimināllietu departaments 7.jūnijā rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Kurzemes apgabaltiesas lēmumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņš personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar viltu un ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos ieguva svešu mantu un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu. Apsūdzētais ar brīvības atņemšanas sodu notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu 6 mēnešiem.

Lietā atzīti par vainīgiem un sodīti vēl divi apsūdzētie, kuri kasācijas sūdzības nav iesnieguši.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā aizstāvja apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par interešu konfliktu kriminālprocesā(Lieta Nr. SKK-197/2018).