Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Četrās lietās izskatīs protestus sakarā ar tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 5.novembrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Vidzemes apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzības iesnieguši viens apsūdzētie un viena apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu viens apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas un 218.panta otrās daļas (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) par to, ka viņš atbalstīja izvairīšanos no nodokļu nomaksas, samazinot ar nodokli apliekamo objektu, tā nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā. Par šo noziedzīgo nodarījumu apsūdzētais ar brīvības atņemšanas sodu notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem, apsūdzētajam noteikts arī papildsods – atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību uz 3 gadiem. Otrs apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) par to, ka viņš izvairījās no nodokļu nomaksas, samazinot ar nodokli apliekamo objektu, tā nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā. Par šo noziedzīgo nodarījumu apsūdzētais ar brīvības atņemšanas sodu notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem, apsūdzētajam noteikts arī papildsods – atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību uz 3 gadiem. 

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par abiem apsūdzētajiem noteikto sodu. Abiem apsūdzētajiem sods noteikts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, proti, nosacīts brīvības atņemšanas sods uz 1 gadu 6 mēnešiem, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz 2 gadiem 6 mēnešiem. Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto darbību kvalifikāciju. (Lieta SKK-372/2019)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv