Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzība un divās lietās prokurora kasācijas protests par pirmās vai apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākā tiesa 2017.gada 8.septembrī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniedzis apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots pret viņu celtajās apsūdzībās par četru noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas un par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar cietušo kasācijas sūdzībām un prokurora protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par četru noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas, tas ir, par svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot  uzticēšanos un ar viltu (krāpšanu) un vienu noziedzīgu nodarījumu pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas, tas ir, par svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos un ar viltu lielā apmērā (krāpšanu lielā apmērā). Par minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu apsūdzētais notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu 6 mēnešiem. No apsūdzētā par labu diviem cietušajiem piedzīta kaitējuma kompensācija 44 063,18 euro apmērā.

Lietā aktualizēts jautājums par noziedzīga nodarījuma sastāva (objektīvās un subjektīvās puses) esamību apsūdzētā darbībās. (SKK-421/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv