Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests un cietušā aizstāves kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Trīs lietās saņemts protests vai pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties izskatīt viņa apelācijas sūdzību.