Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā pārstāvja sūdzību par apelācijas instances tiesas lēmumu atstāt apelācijas sūdzību bez izskatīšanas.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 11.decembrī rakstveida procesā atkārtoti  kasācijas kārtībā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas protestu iesniedzis Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurora p.i. un kasācijas sūdzību iesnieguši apsūdzētais un viņa aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodītspar divu noziedzīgu nodarījumu, par kuriem kriminālatbildība paredzētaKrimināllikuma 253.1panta pirmajā daļā, izdarīšanu, proti, par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu realizācijas nolūkā un realizācijas mēģinājumu. Turklāt apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par divu noziedzīgu nodarījumu, par kuriem kriminālatbildība paredzēta Krimināllikuma 15.panta ceturtajā daļā un 190.1panta pirmajā daļā, proti, par narkotisko vielu pārvietošanas pāri Latvijas Republikas valsts robežai nelikumīgā veidā mēģinājumu. Par noziedzīgajiem nodarījumiem apsūdzētais ar brīvības atņemšanas sodu notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā, pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu.Kasācijas instances tiesa, skatot lietu pirmo reizi, apelācijas instances tiesas nolēmumu atcēlusi daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 253.1panta pirmās daļas (diviem noziedzīgiem nodarījumiem) un Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 190.1panta pirmās daļas (diviem noziedzīgiem nodarījumiem).

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā atkārtoti, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par Krimināllikuma 55.panta piemērošanu un nolēmusi Krimināllikuma 55.panta nosacījumus nepiemērot (proti par nosacīto notiesāšanu). (Lieta SKK-364/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv