Augstākā tiesa 8.decembrī tiesas sēdē apmierināja Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurores K. Petrovskas lūgumu atcelt Augstākās tiesas Senāta 2006.gada 17.marta lēmumu un Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2006.gada 5.janvāra spriedumu daļā par personas notiesāšanu pēc Krimināllikuma 320.panta otrās daļas, kriminālprocesa atjaunošanu un lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Motivēts Augstākās tiesas lēmums būs pieejams 15.decembrī.

Prokurore 2017.gada 31.jūlija lēmumā bija norādījusi, ka ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 2.decembra spriedumu lietā T. pret Latviju konstatēts Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas 6.panta 1.punkta pārkāpums. Prokurores ieskatā, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 655.panta otrās daļas 5.punktu Eiropas Cilvēktiesības tiesas 2014.gada 2.decembra spriedums lietā T. pret Latviju (iesniegums Nr.3082/06) ir atzīstams par jaunatklātu apstākli.

Tiesas sēdē prokurore savu lūgumu uzturēja, norādot, ka, iztiesājot lietu no jauna, tiesai būs jāizvērtē apstāklis, vai ir notikusi personas uzkūdīšana izdarīt noziedzīgu nodarījumu.

Notiesātā persona tiesas sēdē uzskaitīja tiesību pārkāpumus, kādi, viņaprāt, pieļauti pierādījumu iegūšanā un kurus spriedumā analizējusi arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa, un lūdza tiesu atcelt notiesājošos nolēmumus un nodot lietu pirmstiesas izmeklēšanai.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv