Senāta Krimināllietu departaments 10.novembrī krimināllietā par neatļautām darbībām ar narkotisko  vielu  pieņēma  blakus lēmumu, vēršot attiecīgo amatpersonu uzmanību uz Kriminālprocesa likuma normu neievērošanu krimināllietā, kas novedis pie lietā izšķirošu pierādījumu atzīšanas par nepieļaujamiem un pierādīšanā neizmantojamiem.

Senāts atzina par nepieciešamu informēt Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktoru un ģenerālprokuroru par Valsts ieņēmumu dienesta Muitas Kriminālpārvaldes izmeklēšanas daļas ekspertes rīcību, nenodrošinot aizdomās turēto, kurš iepriekš bija izteicis lūgumu par aizstāvja piedalīšanos, ar aizstāvi. Ar blakus lēmumu Senāts vērš amatpersonu uzmanību, lai kompetenta institūcija izvērtētu minētās darbinieces rīcības tiesiskumu un likuma pārkāpuma konstatēšanas gadījumā veiktu pasākumus, lai novērstu šādu pārkāpumu cēloņus un veicinošos apstākļus.

Minētie Kriminālprocesa likuma pārkāpumi izpaudušies izmeklēšanas darbību veikšanas procesā, kad atbildīgā VID darbiniece nav nodrošinājusi aizdomās turētajam tiesības uz aizstāvja klātbūtni. Kriminālprocesa likuma normas paredz, ka gadījumā, ja persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, bija izteikusi lūgumu par aizstāvja piedalīšanos, atteikšanās no aizstāvja var notikt vienīgi aizstāvja klātbūtnē. Pieņemot aizdomās turētā atteikšanos no aizstāvja, neuzaicinot aizstāvi, un, nopratinot viņu bez aizstāvja piedalīšanās, pārkāpti kriminālprocesa pamatprincipi par tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz taisnīgu tiesu, līdz ar to iegūtie pierādījumi atzīstami par nepieļaujamiem un pierādīšanā neizmantojamiem.

Senāts atzina par pamatotu Rīgas apgabaltiesas spriedumā secināto par minēto pierādījumu atzīšanu par nepieļaujamiem, tāpēc atstāja negrozītu apelācijas instances tiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots Krimināllikuma 253.1 panta trešajā daļā un 190.1 panta trešajā daļā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos. Proti, apsūdzētais attaisnots apsūdzībā par narkotiskās vielas neatļautu iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā lielā apmērā un par to, ka viņš organizētā grupā nelikumīgā veidā pārvietoja pāri Latvijas Republikas valsts robežai narkotisko vielu lielā apmērā.

Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 253.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par narkotiskās vielas neatļautu iegādāšanos un glabāšanu bez nolūka to realizēt,  un sodīts ar naudas sodu piecu minimālo mēnešalgu jeb 2150 euro apmērā.

Lieta Nr. SKK-127/2020; 15890007015

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv