Augstākās tiesas (Senāta) krimināllietu departaments 9.oktobrī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais attaisnots apsūdzībā pēc Krimināllikuma 263.panta, proti, par transportlīdzekļu kustības drošību garantējošo citādu to ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ko viņš izdarījis kā persona, kura ir atbildīga par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli vai ekspluatāciju, ja tā rezultātā izraisīta cilvēka nāve.

Senāts lēmumā norāda, ka apgabaltiesa, iztiesājot krimināllietu, pieļāvusi tādus Kriminālprocesa likuma būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ apelācijas instances tiesas spriedumu nevar atzīt par tiesisku un pamatotu Kriminālprocesa likuma 511. un 512.panta izpratnē. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā.

Izskatāmajā lietā atbilstoši izvirzītajai apsūdzībai apsūdzētais, apzinoties, ka transportlīdzeklim nav veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, nav saņemta atļauja izmantot transportlīdzekli ceļu satiksmē, kā arī nav noteikts maršruts, deva rīkojumu izmantot autovilcienu Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2019.gada 27.februārī arī apsūdzēto atzina par nevainīgu viņam celtajā apsūdzībā un attaisnoja.

Lieta Nr. SKK-89/2020; 11520100614

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv