Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments 23.janvārī atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā apsūdzībā par slepkavības mēģinājumu, kad apsūdzētais 2018.gada augustā uzbruka un nodarīja miesas bojājumus sievietei, kura ar mazdēlu bija atbraukusi uz muzeju “Anniņas” Gaujienā. Senātam nerodas šaubas par pārsūdzētā nolēmuma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav būtiskas nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Vidzemes rajona tiesas un Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz divpadsmit gadiem un probācijas uzraudzību uz trim gadiem. No apsūdzētā par labu cietušajai sievietei piedzīta 3065 euro morālā kaitējuma kompensācija un 1935 euro valsts labā, ko Juridiskās palīdzības administrācija izmaksājusi cietušajai. Stājas spēkā spriedums arī daļā, ar kuru pirmās instances tiesa noteica 2000 euro morālā kaitējuma kompensāciju zēnam, kurš bija kopā ar cietušo uzbrukuma brīdī.

Apsūdzībā norādīts, ka 2018.gada augustā apsūdzētais, būdams alkohola ietekmē, dusmās par to, ka cietušās automobilis, lai arī novietots pie apsūdzētā mājas ar viņa atļauju, tomēr, viņaprāt, ir pārāk ilgi tur atradies, uzbruka sievietei, kura ar savu mazdēlu bija ieradusies apmeklēt muzeju. Apsūdzētais cietušajai vairākkārt iedūra, bet noziedzīgo nodarījumu līdz galam neizdarīja no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo, saprotot, ka no mājas nāk ārā viņa sieva, nobijās un uz brīdi novērsās. Cietušā, izmantojot šo situāciju, piecēlās, aizskrēja uz savu automašīnu un kopīgi ar mazdēlu aizbrauca. 

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv