Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2.martā nolēma atteikt pārbaudīt kasācijas kārtībā Kurzemes apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apsūdzētie atzīti par vainīgiem izvirzītajās apsūdzībās par sava vienaudža slepkavības izdarīšanu 2016.gada septembrī Liepājā, Karostas rajonā. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to stājas spēkā Kurzemes apgabaltiesas 2017.gada 29.decembra lēmums, ar kuru  viens no apsūdzētajiem jauniešiem sodīts ar brīvības atņemšanu uz 11 gadiem, un otrs – ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un 6 mēnešiem. Tāpat stājas spēkā tiesas noteiktā materiālā un morālā kaitējuma kompensācijas piedziņa solidāri no abiem apsūdzētajiem par labu cietušajiem. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Abi apsūdzētie jaunieši tika apsūdzēti nepilngadīgas personas slepkavības izdarīšanā personu grupā, apzinoties, ka persona atrodas bezpalīdzības stāvoklī, pēc tās izdarot līķa apgānīšanu un svešas mantas tīšu iznīcināšanu, kas izdarīta ar dedzināšanu.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Liepājas tiesa 2017.gada 17.jūlijā apsūdzētos atzina par vainīgiem uzrādītajās apsūdzībās un vienu no apsūdzētajiem jauniešiem sodīja ar brīvības atņemšanu uz 11 gadiem, ar probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. Otru jaunieti sodīja ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un 6 mēnešiem, ar probācijas uzraudzību uz 2 gadiem. No abiem apsūdzētajiem solidāri par labu cietušajiem piedzīta kompensācija par materiālo kaitējumu – kopā 1224,70 euro, un morālā kaitējuma kompensācija - 34 075 euro katram no diviem cietušajiem.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Kurzemes apgabaltiesa pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu.