Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 16.janvārī nolēma atteikt pārbaudīt kasācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru divas bērnudārza darbinieces attaisnotas apsūdzībā par nolaidīgu darbu pirmsskolas mācību iestādē pēc negadījuma, kad 2013.gada pavasarī četrus gadus veca meitenīte iekrita kanalizācijas akas šahtā. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā vai protestā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Līdz ar to stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 25.oktobra spriedums, ar kuru atzīts, ka apsūdzētās nav atbildīgie darbinieki Krimināllikuma 197.panta izpratnē un nav šī noziedzīgā nodarījuma subjekti. Turklāt ar apelācijas instances tiesas spriedumu atzīts, ka negadījuma dienas rītā apsūdzētās bija pārliecinājušās par teritorijas drošību, apstaigājot teritoriju un tās vizuālajā apskatē nekādu bīstamību nekonstatēja. Vienlaikus apelācijas instances tiesa secinājusi, ka darbinieču pienākums bija ziņot par redzamiem bojājumiem vai apdraudējumiem, tas ir tādiem, kas bija konstatējami vizuāli. Darbiniecēm nebija pienākuma pacelt akas vāku, lai pārbaudītu kanalizācijas akas gredzena tehnisko stāvokli, turklāt šādas pārbaudes neatbilstu viņu profesionālajiem pienākumiem un zināšanām, kā arī fiziski sievietēm tas būtu sarežģīti izdarāms.

Līdz ar attaisnojošo spriedumu Rīgas apgabaltiesa taisīja lietā blakus lēmumu, konstatēto darot zināmu kompetentām institūcijām, proti, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa priekšniekam, Rīgas domes vadībai, SIA “Rīgas ūdens”, Veselības inspekcijas, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Rīgas 21.pirmsskolas izglītības iestādes “Laimiņa” vadībai, lai tādējādi atbildīgās personas pārvērtētu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem, pienākumus nepildītu tikai formāli un tiktu panākta līdzīgu situāciju nepieļaušana nākotnē.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes saimniecības pārzine un medmāsa tika apsūdzētas pēc Krimināllikuma 197.panta - par darba pienākumu nolaidīgu pildīšanu, ko izdarījis uzņēmuma vai organizācijas atbildīgs darbinieks vai pilnvarota tāda pati persona, ja ar to radīts būtisks kaitējums uzņēmumam, organizācijai vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa 2017.gada 24.janvārī abas apsūdzētās atzina par vainīgām un sodīja ar 200 stundām piespiedu darba. 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv