• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Krimināllietu departamentā

Krimināllietu departamentā 1. jūlijs, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 16. jūnijs, 2021.
Senāts atzīst Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu par jaunatklātu apstākli un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 1. jūnijs, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 6. maijs, 2021.
Stājies spēkā attaisnojošais spriedums krimināllietā par medicīnas aprīkojuma iegādi Jelgavas slimnīcai
Krimināllietu departamentā 5. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē iespējamie pierādījumi lietā par šaujamieroča nelikumīgu iegādāšanos un glabāšanu
Krimināllietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Senāts atceļ pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru apstiprināta noslēgtā vienošanās par vainas atzīšanu un sodu, un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Lietā par “aplokšņu” algu izmaksu un zaudējumu nodarīšanu valstij lielā apmērā atceļ spriedumu daļā par nosacīta soda piemērošanu
Krimināllietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.aprīlim
Krimināllietu departamentā 22. aprīlis, 2021.
Daļēji atceļ apgabaltiesas spriedumu un krimināllietu par pensionētās prokurores slepkavību nodod jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 1. aprīlis, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 31. marts, 2021.
Senāts atceļ attaisnojošo spriedumu krimināllietā par divu personu turēšanu kalpībā un nodod lietu jaunai izskatīšanai