• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Krimināllietu departamentā

Krimināllietu departamentā 18. jūlijs, 2017.
Krimināllietā par medicīnas aprīkojuma iegādi Jelgavas slimnīcai atceļ abu zemāko instanču tiesu nolēmumus un lietu nodod jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 12. jūlijs, 2017.
Krimināllietā par draudzenes slepkavību jautājumu par atteikumu pieņemt cietušo kasācijas sūdzības nodod jaunai izlemšanai
Krimināllietu departamentā 16. jūnijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 22.jūnijam
Krimināllietu departamentā 13. jūnijs, 2017.
Tiesai no jauna jāskata lieta, kas izskatīta apsūdzētās prombūtnē
Krimināllietu departamentā 9. jūnijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.jūnijam
Krimināllietu departamentā 2. jūnijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 5. līdz 9.jūnijam
Krimināllietu departamentā 2. jūnijs, 2017.
Atzīst par nepieļaujamu tiesas nolēmumā izteiktās atziņas pamatot ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā
Krimināllietu departamentā 26. maijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 29.maija līdz 2.jūnijam
Krimināllietu departamentā 23. maijs, 2017.
Atceļ spriedumu daļā par nosacītu notiesāšanu un šajā daļā nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 19. maijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.maijam
Krimināllietu departamentā 18. maijs, 2017.
Atstāj spēkā apsūdzētajam piespriesto sodu un valsts labā noteikto kompensāciju krimināllietā par nelikumīgu tabakas izstrādājumu pārvadāšanu
Krimināllietu departamentā 13. maijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.maijam