• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Krimināllietu departamentā

Krimināllietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.aprīlim
Krimināllietu departamentā 22. aprīlis, 2021.
Daļēji atceļ apgabaltiesas spriedumu un krimināllietu par pensionētās prokurores slepkavību nodod jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 1. aprīlis, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 31. marts, 2021.
Senāts atceļ attaisnojošo spriedumu krimināllietā par divu personu turēšanu kalpībā un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 19. marts, 2021.
Stājies spēkā notiesājošais spriedums krimināllietā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu
Krimināllietu departamentā 9. marts, 2021.
Stājies spēkā attaisnojošais tiesas spriedums krimināllietā par naudas pieprasīšanu no Ogres novada deputāta
Krimināllietu departamentā 9. marts, 2021.
Apgabaltiesai nenodrošinot apsūdzētajam tiesības pamatot savu lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā ārkārtējās situācijas laikā, Senāts atceļ spriedumu un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 5. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.martam
Krimināllietu departamentā 1. marts, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 2. februāris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu apsūdzībā par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonu deklarācijās
Krimināllietu departamentā 1. februāris, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 1. februāris, 2021.
Par Senātā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.februārim