Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 16.februārī atcēla Rīgas apgabaltiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumus un izbeidza kriminālprocesu pret diviem apsūdzētajiem sakarā ar savulaik atvērtu interneta mājas lapu www.e-biblioteka.lv , kurā reproducētas dažādu autoru un izdevniecību grāmatas un muzikālie darbi, pārkāpjot autoru tiesības uz darbu izmantošanu. Kriminālprocess izbeigts sakarā ar spēkā stājušiem grozījumiem Krimināllikumā. Augstākā tiesa lietu nosūtīs pirmās instances tiesai nepieciešamo materiālu nosūtīšanai kompetentajai institūcijai vai amatpersonai izskatīšanai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Augstākā tiesa lēmumā norādījusi, ka šobrīd spēkā esošajā Krimināllikuma 148.panta otrajā daļā (likuma redakcijā no 2013.gada 1.aprīļa) nav paredzēta kriminālatbildība par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja ar to nav radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām personas tiesībām. Likumā noteikts, ka tiesu lietvedībā esošos kriminālprocesus par nodarījumiem, par kuriem pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Krimināllikumā netiek paredzēta kriminālatbildība, izbeidz saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu. Ja krimināllietas materiālos ir ziņas par faktiem, sakarā ar kuriem personai būtu jāpiemēro administratīvais sods, nepieciešamos materiālus nosūta kompetentajai institūcijai.

Augstākā tiesa atzinusi, ka apelācijas instances tiesa pamatoti konstatējusi, ka apsūdzētie ir pārkāpuši autoru tiesības uz darbu izmantošanu. Tādējādi lietas materiālos ir ziņas par faktiem, sakarā ar kuriem apsūdzētajiem būtu jāpiemēro administratīvais sods.

Saskaņā ar apsūdzību 2009.gada novembrī konstatēts, ka SIA „Ideju foruma bibliotēka”, kuras amatpersonas bija apsūdzētie, atvēruši un uzturēja interneta mājas lapu www.e-biblioteka.lv, kurā reproducētas dažādu autoru un izdevniecību grāmatas un muzikālie darbi, pārkāpjot autoru tiesības uz darbu izmantošanu.

Izskatot lietu pirmajā instancē Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2013.gada 7.jūnijā apsūdzētos atzina par nevainīgiem pret viņiem celtajā apsūdzībā un attaisnoja.

Izskatot lietu sakarā ar prokurora apelācijas protestu, Rīgas apgabaltiesa 2014.gada 9.maijā apsūdzētos atzina par vainīgiem Krimināllikuma 148.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā (likuma redakcijā līdz 2011.gada 1.janvārim) un vienu no apsūdzētajiem sodīja ar piespiedu darbu uz 200 stundām, otru – ar piespiedu darbu uz 160 stundām. Tāpat tiesa daļēji apmierināja cietušo kaitējuma kompensācijas.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv