Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 4.februārī izskatīja Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA B.V. apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru uzņēmuma prasība par autortiesību pārkāpuma un preču zīmes IKEA nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un kompensācijas piedziņu tika daļēji apmierināta. Tiesa izskatīja lietu pēc būtības un noteica, ka nolēmumu lietā pasludinās 18.februārī plkst. 9.50.

Ar Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 25.janvāraspriedumu atbildētājam uzlikts par pienākumu dzēst no mājas lapas www.majlietas.lv preču zīmi IKEA, kā arī turpmāk to tur neievietot. Pārējā daļā uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V. prasība pret atbildētāju noraidīta, proti, daļā par pienākuma uzlikšanu pārtraukt Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V piederošo fotogrāfiju nelikumīgu izmantošanu; pienākuma uzlikšanu dzēst no interneta vietnēm www.facebook.com un https://twitter.com preču attēlus un interjera dizaina attēlus un vārdu IKEA, kā arī turpmāk tos tur neievietot; pienākuma uzlikšanu atsaukt reklāmas, kurās izmantots vārds IKEA saistībā ar mājas lapu www.majlietas.lv, kā arī turpmāk neizmantot preču zīmi IKEA reklāmā; Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V. intelektuālo tiesību pārkāpuma atkārtotā gadījumā aizliegt sniegt mājas lapas www.majlietas.lv uzturēšanas un administrēšanas pakalpojumus attiecīgajām personām, kas to piedāvā. Tāpat ar pirmās instances tiesas spriedumu noraidīta prasība par morālā (nemateriālā) kaitējuma piedziņu Ls 5000 apmērā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv