Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 15.jūlijā apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta pēc SIA „Aqua Pro” pieteikuma atcelt Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ar kuru pieteicējai uzlikts pienākums maksāt muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, kā arī atbilstošu nokavējuma naudu un soda naudu. Uzdodot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus, Augstākā tiesa vēlas noskaidrot, kā vispārīgi konkretizējams Eiropas Padomes 1992.gada 12.oktobra regulas Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 220.panta otrās daļas „b” apakšpunktā minētais importētāja pienākums rīkoties labā ticībā, ja Eiropas Komisijas Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) ziņojums satur iegūtas ziņas, kas liecina gan par eksportētāja sniegtām nepatiesām ziņām eksportētājas valsts muitas iestādēm, gan ziņas, kas liecina, ka eksportētājas valsts muitas iestāde ir kļūdījusies, izsniedzot A sertifikātu. Tāpat būtu noskaidrojams, vai nav piešķirama nozīme tam, ka pieteicēja preces nav iegādājusies tieši no Kambodžas uzņēmuma. Proti, pieteicēja preču iegādi veikusi no Vācijas kompānijas, pamatojoties uz noslēgtu distribūcijas līgumu. Tādējādi visa pieteicējas sadarbība notikusi ar minēto kompāniju un muitas formalitātes veiktas, pamatojoties uz preces pārdevēja iesniegto dokumentāciju. Pieteicējai nav bijusi saistība ar Kambodžas komersantu. Lietā ir apturēta tiesvedība, līdz stāsies spēkā spriedums Eiropas Savienības Tiesā.

Pieteicēja SIA „Aqua Pro” importēja Eiropas Savienībā izlaišanai brīvam apgrozījumam velosipēdus no Kambodžas uzņēmuma „Bestway Industrial Co.Ltd.” Pamatojoties uz Kambodžas eksportētājam izsniegto preces izcelsmes A sertifikātu, pieteicēja nemaksāja muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli.

2010.gada 15.februārī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas auditu pārvalde saņēma Eiropas Komisijas Krāpšanas apkarošanas biroja (turpmāk – OLAF) informāciju par Eiropas Komisijas misiju Kambodžā saistībā ar izcelsmi apliecinošo dokumentu izsniegšanas pamatotību velosipēdiem, kuri no Kambodžas uzņēmumiem „Bestway Industrial Co. Ltd.” un „Atlantic Cycle Co. Ltd.” eksportēti uz Eiropas Savienību.

Ievērojot atklātos apstākļus, VID veica pieteicējas muitas nodokļa un citu nodokļu auditu. Audits noslēdzās ar Valsts ieņēmumu dienesta 2010.gada 3.septembra lēmumu, ar kuru cita starpā atzīts, ka, tā kā A formas sertifikāts ir izsniegts nepamatoti, precei piemērojama ievedmuitas tarifa likme 14 procenti. Tādēļ nolemts atbilstoši tai noteikt samaksai ievedmuitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, kā arī atbilstošu nokavējuma naudu un soda naudu.

 Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv