Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta mutvārdu procesā izskatīs vienu pieteikumu par tiesvedības apturēšanu lietā un vienu pieteikumu par izpildu raksta dublikāta izsniegšanu. Rakstveida procesā izskatīs pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai.