21. martā Augstākajā tiesā notiks seminārs „Operatīvā darbība: tiesiskās regulācijas un organizatoriskās problēmas”, kuru organizē Rīgas Stradiņa Universitāte ar Augstākās tiesas Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas atbalstu. Semināra mērķis ir apzināt operatīvās darbības tiesiskās regulācijas pilnveidošanas būtiskākos virzienus.

Operatīvās darbības likums, kurš tika pieņemts 1993. gada 16. decembrī un ir spēkā gandrīz divdesmit gadus, pēc būtības un satura atsevišķās sadaļās ir novecojis un neatbilst starptautisko tiesisko aktu un starptautisko institūciju prasībām, kā arī pašreizējajam stāvoklim noziedzības apkarošanas jomā.

Seminārā paredzēts apspriest jautājumus par Operatīvās darbības likuma grozīšanu vai jauna likuma izstrādi, operatīvās darbības rezultatīvajiem rādītājiem un to pieejamību, operatīvo pasākumu realizācijas pamatojumu un kontroli, operatīvo eksperimentu pieļaujamības robežām. Seminārā tiks analizēts, vai Latvijas operatīvās darbības subjektu rīcībā esošie normatīvie akti ir pietiekoši, lai nodrošinātu valsts iedzīvotāju tiesisko aizsardzību, kā arī, vai operatīvās izstrādes objektus ir nepieciešams informēt par operatīvo pasākumu veikšanu pret viņiem.

Semināra darbā piedalīsies Saeimas deputāti, Tiesībsarga, tiesu, prokuratūras iestāžu, operatīvo dienesta pārstāvji.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211