Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar prokurora kasācijas protestu par apelācijas instances tiesas spriedumu un vienu sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties izskatīt apelācijas sūdzību.