Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.  

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties izskatīt apelācijas sūdzību.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
baiba.kataja@at.gov.lv