Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Saulkrastu novada dome, Mārupes novada dome un Rīgas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā izskatīs blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.

AT Krimināllietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu un rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 8.decembrī plkst.10.00 tiesas sēdē izskatīs krimināllietu sakarā ar apsūdzētā un viņa aizstāvja kasācijas sūdzībām par Latgales apgabaltiesas spriedumu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 307.panta par to, ka viņš tīši iznīcināja krimināllietas materiālus.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā sakarā ar apsūdzētā un viņa aizstāvja apelācijas sūdzībām, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētajam noteikto sodu pēc Krimināllikuma 307.panta un par galīgā soda noteikšanu saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 583.panta otro daļu lietas izskatīšanu tiesas sēdē nosaka gadījumā, ja nepieciešami papildu paskaidrojumi no personām, kurām ir tiesības piedalīties procesā, vai arī gadījumā, ja attiecīgajai lietai, pēc Augstākās tiesas ieskata, var būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā.

Krimināllietu departaments izskatīs krimināllietu tiesas sēdē, jo attiecīgajai lietai var būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā.

Izskatāmajā krimināllietā aktualizēts jautājums par jēdziena „krimināllietas materiāli” saturu Krimināllikuma 307.panta izpratnē. (Lieta Nr.SKK-265/2016).

 

Baiba Kataja, AT preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv