Tiesnešu ētikas komisija atzinusi, ka tiesnesis, kurš veic arī zinātnisko darbu un lasa lekcijas, var zinātniskajos rakstos izmantot viņa paša pārstāvētās tiesas spriedumus un arī izteikties par tiem kritiski.

Šādu interpretāciju par Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa normām Ētikas komisija 27. jūnijā sniedza pēc Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora Jāņa Neimaņa lūguma.

Komisija atzinusi, ka zinātniskā darbība, tai skaitā pasniedzēja darbs un zinātnisku rakstu rakstīšana ir sabiedrības un tiesneša profesionalitātes paaugstināšanas interesēs un šāda veida darbā ir pieļaujama spriedumu analīze un kritika un tas vispārēji nerada pretrunas ar ētikas normām. Taču, veicot zinātnisku darbu un veltot kritiku spriedumiem, tiesnesim jārūpējas, lai tas katrā konkrētajā gadījumā netraucētu tiesneša amata pienākumu pildīšanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211