Augstākās tiesas plēnumā 16. martā par tiesnešu Disciplinārtiesas priekšsēdētāju ievēlēja Senāta Civillietu departamenta senatori Mārīti Zāģeri.

Aizklātajā balsojumā Mārīte Zāģere saņēma 26 balsis, otrs kandidāts - Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Andris Guļāns - 9 balsis.

Savukārt par Disciplinārtiesas locekli no Senāta Krimināllietu departamenta plēnums ievēlēja senatori Ingunu Radzeviču.

Līdzšinējais Disciplinārtiesas priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe kā Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks tika ievēlēts par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju, tāpēc plēnumā bija jāievēl jauns Discipilnārtiesas loceklis un Disciplinārtiesas priekšsēdētājs.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākās tiesas Senātā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma izvērtēšanai. Disciplinārtiesas sastāvā Augstākās tiesas plēnums ievēl sešus senatorus - divus no katra Senāta departamenta.

Disciplinārtiesa izveidota 2010. gadā. Tās sastāvā ievēlēti Senāta Civillietu departamenta senatori Mārīte Zāģere un Aldis Laviņš, Senāta Krimināllietu departamenta senatori Anita Nusberga un Inguna Radzeviča un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Andris Guļāns un Vēsma Kakste.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211