Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 19. oktobrī pabeidza prasītājas – AS „Reverta” – un atbildētāju apelācijas sūdzību izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 7.jūnija spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta AS „Reverta” prasība pret sabiedrības bijušajiem akcionāriem par zaudējumu atlīdzību un priekšā stāvošo zaudējumu nodrošināšanu. AT lietu skatīja 18. un 19.oktobrī. Tiesas sēdē prasītājas AS “Reverta” pārstāvis iesniedza prasības precizējums, kas tika pieņemti daļā. Tajos precizēts prasījums daļā par priekšā stāvošu zaudējumu nodrošināšanu, lūdzot piedzīt šos zaudējumus 120 518,38 EUR apmērā. Tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības. Tiesa paziņoja, ka nolēmumu lietā pasludinās 2.novembrī plkst. 13.00.

AS „Reverta” ar prasību tiesā pret bijušajiem AS “Parex banka” akcionāriem Viktoru Krasovicki un Valēriju Karginu vērsās par 2008.gada 10.novembra Ieguldījuma līguma pārkāpumu.     

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2013.gada 7.jūnijā piedzina solidāri no atbildētājiem zaudējumus Ls 10 000 un nodrošināja par labu AS „Reverta” priekšā stāvošos zaudējumus no nepienācīgas nodokļu nomaksas Ls 1 739 998 apmērā un apķīlāja katra atbildētāja kontā naudas līdzekļus Ls 869 999 apmērā.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv