Ar Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departamenta tiesneša 2015.gada 26.maija lēmumu ir atteikts pārbaudīt Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 27.novembra sprieduma tiesiskumu kasācijas kārtībāun līdz ar to stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums krimināllietā, kurā divas sievietes apsūdzētas par 87 personu apkrāpšanu, pārdodot tām tūrisma braucienus uz dažādām valstīm, bet iemaksāto naudu piesavinoties. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētās sodītas ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem. Tāpat stājas spēkā ar pirmās instances tiesas spriedumu noteiktā zaudējumu atlīdzība no apsūdzētajām par labu cietušajiem. AT šādu lēmumu pieņēmis, jo, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. AT lēmums nav pārsūdzams.

Noziedzīgais nodarījums izdarīts laika posmā no 2007.gada 19.marta līdz 2007.gada 6.septembrim, kad divas apsūdzētās, SIA "Royal Tour" un SIA "Planēta LL" amatpersonas pārdevušas cilvēkiem tūrisma braucienus uz dažādām valstīm. Tika slēgti līgumi, saskaņā ar kuriem klients apmaksājis konkrētu tūrisma pakalpojumu kompleksu. Apsūdzētāskopumā piesavinājās viņu pārziņā esošos naudas līdzekļus 76783, 49 latu apmērā.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa 2012.gada 5.janvārī atzina apsūdzētās par vainīgām piesavināšanās izdarīšanā lielā apmērā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem. Tāpat pirmās instances tiesa apmierināja kaitējuma kompensācijas piedziņu par labu cietušajiem.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā 2014.gada 27.novembrī, Rīgas apgabaltiesa atzina apsūdzētās par vainīgām ceļotgibētāju apkrāpšanā, bet par nevainīgām pret viņām celtajās apsūdzībās par krāpšanas izdarīšanu pret Kipras firmu “Ergo Travel”. Pārējā daļā apelācijas instances tiesa Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas spriedumu atstāja negrozītu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv