Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 21.decembrī prasības lietā pret Latvijas Republiku Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku personā par morālā kaitējuma atlīdzināšanu sakarā ar tēva bojāeju izpletņlēkšanas apmācību laikā, grozīja AT Civillietu tiesu palātas spriedumu daļā par prasības apmēru. Augstākā tiesa noteica, ka par labu prasītājiem piedzenams atlīdzinājums par morālo kaitējumu 20 000 Ls jeb 28 457,55 euro, sadalot šo summu vienādās daļās starp visiem trim prasītājiem. Proti, par labu katram no prasītājam piedzenami 9 485,85 euro. AT spriedums nav pārsūdzams.

AT spriedumā norādījusi, ka jautājumu par atlīdzinājuma maksimālo apmēru Civillietu departaments paplašinātā sastāvā vērtējis arī 2013.gada 8.maija spriedumā lietā Nr.SKC-32 un atzinis, ka par morālo kaitējumu tiek noteikta viena atlīdzinājuma summa ģimenei par konstatēto pārkāpuma faktu, nevis tā tiek izmaksāta vairākkārtīgi dažādiem ģimenes locekļiem. Civillietu departaments nesaskata pamatu atkāpties no judikatūrā nostiprinātajām atziņām par minētās tiesību normas iztulkojumu.

Prasītāji vērsās tiesā ar prasību pret Latvijas Republiku Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku personā, lūdzot atzīt par prettiesisku atbildētāja Latvijas Republikas un tās institūciju Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku rīcību, neveicot visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku 2006.gada 15.maija izpletņlēkšanas nodarbību drošību un atbilstību spēkā esošajām tiesību normām, kā rezultātā gāja bojā viņu tēvs. Prasītāji lūdza piedzīt no atbildētāja par labu prasītājiem morālā kaitējuma atlīdzinājumu Ls 200 000 apmērā katram.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2011.gada 27.jūnijā prasību apmierināja daļēji. Tiesa atzina par prettiesisku Latvijas Republikas rīcību, neveicot visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku 2006.gada 15.maija izpletņlēkšanas nodarbību drošību un atbilstību spēkā esošajām tiesību normām, kā rezultātā gāja bojā prasītāju tēvs. Tiesa no Latvijas valsts Aizsardzības ministrijas personā par labu trim prasītājiem piedzina morālā kaitējuma atlīdzinājumu Ls 20 000, sadalot šo summu vienādās daļās starp prasītājiem.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, AT Civillietu tiesu palāta 2013.gada 26.novembrī daļēji apmierināja apmācību laikā bojāgājušā izpletņlēcēja bērnu prasību un no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas personā piedzina Ls 20 000 morālā kaitējuma atlīdzību par labu katram no bērniem, bet kopā Ls 60 000.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv