Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 12.februārī pieņēmis lēmumu par atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu krimināllietā par narkotiku glabāšanu lielā apmērā, kā arī kādas personas nolaupīšanu un slepkavības mēģinājumu. Šāds lēmums pieņemts, jo, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru apsūdzētajam Dainim Baufalam galīgais sods noteikts brīvības atņemšana uz 12 gadiem un sešiem mēnešiem, bet diviem citiem lietā apsūdzētajiem sods noteikts brīvības atņemšana uz sešiem gadiem un vienu mēnesi. AT krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams. Kasācijas sūdzības par AT krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 4.novembra spriedumu bija iesniedzis D.Baufals.

Saskaņā ar apsūdzību, 2008.gada oktobrī, izmeklējot krimināllietu par slepkavības mēģinājumu, Jēkabpils policijas darbinieki uzgāja un atsavināja lielu daudzumu narkotisko vielu - 12,371 kg metamfetamīnu saturošas vielas, kuras sastāvā bija 4816,2099 g jeb 4,816 kg metamfetamīna; 3891,8109 g jeb 3,892 kg MDMA saturošu tablešu, kuru sastāvā bija 1378,0337 g jeb 1,378 kg MDMA; 5543,0088 g jeb 5,543 kg kanabisa(marihuānas). D.Baufalam apsūdzība celta pēc Krimināllikuma (KL) 153.panta 1.daļas par personas nolaupīšanu, KL 183.panta 2.daļas par izspiešanu, kas saistīta ar vardarbību, KL 253.panta 3.daļas par narkotisko un psihotropo vielu glabāšanu, realizāciju un iegādi lielā apmērā, kā arī pēc KL 233.panta 2.daļas par neatļautu šaujamieroča glabāšanu. Savukārt A.Barhatovs un V.Tavkins apsūdzēti pēc KL 153.panta 1.daļas un 183.panta 2.daļas - par izspiešanu, kas saistīta ar vardarbību.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Zemgales apgabaltiesa 2009.gada 15.jūnijā D.Baufalam piesprieda 14 gadu cietumsodu , bet Barhatovs un Tavkins tika sodīti ar brīvības atņemšanu uz septiņiem gadiem, visu ar mantas konfiskāciju un policijas kontroli uz trim gadiem.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā AT Krimināllietu tiesu palāta 2012.gada 7.decembrī pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu.

Izskatot lietu kasācijas kārtībā sakarā 2013.gada 18.jūnijā, AT Krimināllietu departaments atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai. Kasācijas instances tiesa atzina, ka bija pārkāptas apsūdzēto tiesības uz taisnīgu tiesu, jo cietušais un apsūdzības liecinieki netika nopratināti ne pirmās, ne otrās instances tiesā.

Izskatot lietu atkārtoti apelācijas kārtībā pērn 4.novembrī, AT Krimināllietu tiesu palāta  nedaudz mīkstināja sodus apsūdzētajiem.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv