Augstākās tiesas Civillietu departaments 28.aprīlī rīcības sēdē pieņēmis lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, līdz ar to stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīta partijas „Saskaņas centrs” prasība pret AS „Delfi” un Pēteri Viņķeli par 2012.gada publikāciju. AT lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību pieņēma, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu.

Politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” pārstāvis 2012.gada oktobrī Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā cēla prasību pret AS „Delfi” un Pēteri Viņķeli par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atvainošanos un mantiskās kompensācijas piedziņu. Prasībā norādīts, ka 2012.gada 19.septembrī AS „Delfi” portālā publicēts partijas „Vienotība” pārstāvja Pētera Viņķeļa raksts „Kreisais strupceļš aiz Rīgas mūra”, kurā, cita starpā, runājot par prasītājas taktiku savas varas nostiprināšanai Latvijas galvaspilsētā, apgalvots - “izmantot labēji centrisko politiķu komunikācijas kļūdas, kliegt „ķeriet zagli!”, lai šai burzmā pilsoņi nepamanītu Saskaņas centra laikā par leģendāru kļuvušo nekaunīgo 20% otkatu Rīgas publiskajos iepirkumos”. Prasītājas ieskatā raksts, kurā ietverts strīdus izteikums, prettiesiski aizskar prasītājas godu un cieņu, nodarot tai morālo kaitējumu, par ko mantiskā kompensācija nosakāma Ls 10 000. Tā kā raksta autors ir Pēteris Viņķelis, kurš nav portāla Delfi žurnālists, tad mantiskā kompensācija piedzenama no viņa.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa prasību noraidīja.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv