Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 18.augustā apmierināja Ģenerālprokuratūras virsprokurora protestu un atcēla Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu, ar kuru tika atcelts Maksātnespējas administrācijas 2014.gada 16.decembra lēmums.

Ar minēto Maksātnespējas administrācijas lēmumu tika atzīts, ka sertificēts maksātnespējas procesa administrators Māris Sprūds ir pārkāpis Maksātnespējas likuma 20.panta otrās daļas prasības maksātnespējīgās SIA „PELTES ĪPAŠUMI” maksātnespējas procesā. Maksātnespējas administrācija bija konstatējusi pamatotas šaubas par administratora objektivitāti, kas nav savienojamas ar administratora amata pienākumu pildīšanu, par ko liecina ar administratoru personīgi saistīto personu sistēmiska iesaistīšanās SIA „PELTES ĪPAŠUMI” maksātnespējas procesā kopsakarā ar šajā procesā notikušajām darbībām, tostarp nekustamo īpašumu atsavināšanas veidu un rezultātu.

AT apmierināja virsprokurora protestu un atzina, ka pirmās instances tiesa nav izvērtējusi visus Maksātnespējas administrācijas lēmuma argumentus. Maksātnespējas likums paredz, ka administrators nevar uzņemties un pildīt administratora pienākumus, ja viņš ir personiski ieinteresēts vai citi apstākļi rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.Atceļot Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu, AT Civillietu departaments lietu nodeva jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv