• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Par tiesas sēdēm 11. septembris, 2015.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.septembrim
Par tiesas sēdēm 11. septembris, 2015.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.septembrim
Par tiesas sēdēm 10. septembris, 2015.
Negroza spriedumu uzlikt pašvaldībai pienākumu reģistrēt pieteicēju sociālā dzīvokļa izīrēšanas rindā
Par tiesas sēdēm 8. septembris, 2015.
Augstākā tiesa: lēmums par izglītības ieguves organizāciju pašvaldībā ir iekšējs lēmums un tas nav pārsūdzams tiesā
Par tiesas sēdēm 4. septembris, 2015.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 31.augusta līdz 4.septembrim
Par tiesas sēdēm 4. septembris, 2015.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.septembrim
Par tiesas sēdēm 4. septembris, 2015.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.septembrim
Par tiesas sēdēm 4. septembris, 2015.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē prasība pret KNAB par disciplinārsoda atcelšanu
Par tiesas sēdēm 4. septembris, 2015.
Augstākā tiesa: Saeimas lēmums par piekrišanu krimināllietas iztiesāšanai nav pārsūdzams tiesā
Par tiesas sēdēm 3. septembris, 2015.
Stājies spēkā spriedums, noraidot bijušā KNAB izmeklētāja prasību atzīt biroja rīkojumu par spēkā neesošu
Par tiesas sēdēm 28. augusts, 2015.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 24. līdz 28.augustam
Par tiesas sēdēm 28. augusts, 2015.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.augusta līdz 4.septembrim