• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Par tiesas sēdēm 3. jūlijs, 2015.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.jūlijam
Par tiesas sēdēm 3. jūlijs, 2015.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.jūlijam
Par tiesas sēdēm 1. jūlijs, 2015.
Daļēji apmierina prasību par kompensāciju saistībā ar atsavinātu zemesgabalu lidostas „Rīga” vajadzībām
Par tiesas sēdēm 30. jūnijs, 2015.
Stājies spēkā spriedums, ar kuru aizliegts izmantot nosaukumu „Rafael” komercdarbībā saistībā ar konditorejas izstrādājumiem
Par tiesas sēdēm 29. jūnijs, 2015.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.jūnija līdz 3.jūlijam
Par tiesas sēdēm 29. jūnijs, 2015.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.jūnija līdz 3.jūlijam
Par tiesas sēdēm 29. jūnijs, 2015.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 15. līdz 27.jūnijam
Par tiesas sēdēm 19. jūnijs, 2015.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 27.jūnijam
Par tiesas sēdēm 19. jūnijs, 2015.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 27.jūnijam
Par tiesas sēdēm 16. jūnijs, 2015.
Stājas spēkā spriedums, ar kuru noraidīta prasība par goda un cieņas aizskārumu literārā darbā
Par tiesas sēdēm 15. jūnijs, 2015.
Stājas spēkā spriedums, ar kuru atzīta AS „Drogas” dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana mazumtirdzniecībā
Par tiesas sēdēm 12. jūnijs, 2015.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 8. līdz 12.jūnijam