• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Par tiesas sēdēm 25. februāris, 2015.
Prasības lietā par atbildētājas tiesībām izmantot parādnieka kontā esošus naudas līdzekļus nodrošinātās saistības atmaksai apsver iespēju vērsties Eiropas Savienības Tiesā un Satversmes tiesā
Par tiesas sēdēm 25. februāris, 2015.
Prasības lietu par nemateriālā kaitējuma atlīdzinājumu no apdrošinātāja nodod jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā
Par tiesas sēdēm 20. februāris, 2015.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 16. līdz 20.februārim
Par tiesas sēdēm 20. februāris, 2015.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.februārim
Par tiesas sēdēm 20. februāris, 2015.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.februārim
Par tiesas sēdēm 20. februāris, 2015.
Atceļ spriedumu par Winergy tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu; atceļ lēmumu par administratora apstiprināšanu
Par tiesas sēdēm 17. februāris, 2015.
Lietā par autortiesību pārkāpšanu izbeidz kriminālprocesu un nosūta lietu izskatīšanai Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā
Par tiesas sēdēm 16. februāris, 2015.
Tiesa ar blakus lēmumu vērš Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzmanību uz divu advokātu iespējamiem pārkāpumiem
Par tiesas sēdēm 13. februāris, 2015.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 9. līdz 13.februārim
Par tiesas sēdēm 13. februāris, 2015.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.februārim
Par tiesas sēdēm 13. februāris, 2015.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.februārim
Par tiesas sēdēm 13. februāris, 2015.
Stājies spēkā spriedums krimināllietā par narkotiku glabāšanu lielā apmērā