• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Par tiesas sēdēm 11. marts, 2015.
Negroza spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Rīgas satiksmi; rosina Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam panākt taisnīgu risinājumu nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanai saistībā ar satiksmes autobusā brauciena laikā gūtu smagu traumu
Par tiesas sēdēm 9. marts, 2015.
Stājies spēkā spriedums strīdā par dziesmu „Mana vienīgā ziņģe”
Par tiesas sēdēm 6. marts, 2015.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.martam
Par tiesas sēdēm 6. marts, 2015.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.martam
Par tiesas sēdēm 5. marts, 2015.
Tiesai no jauna jāvērtē pašvaldības noteiktā nodokļa apmērs par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sastāvā esošām garāžām
Par tiesas sēdēm 27. februāris, 2015.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 23. līdz 27.februārim
Par tiesas sēdēm 27. februāris, 2015.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 6.martam
Par tiesas sēdēm 27. februāris, 2015.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 6.martam
Par tiesas sēdēm 25. februāris, 2015.
Prasības lietā par atbildētājas tiesībām izmantot parādnieka kontā esošus naudas līdzekļus nodrošinātās saistības atmaksai apsver iespēju vērsties Eiropas Savienības Tiesā un Satversmes tiesā
Par tiesas sēdēm 25. februāris, 2015.
Prasības lietu par nemateriālā kaitējuma atlīdzinājumu no apdrošinātāja nodod jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā
Par tiesas sēdēm 20. februāris, 2015.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 16. līdz 20.februārim
Par tiesas sēdēm 20. februāris, 2015.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.februārim