• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 24. septembris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenergijas cenai piemērojamo koeficientu
Krimināllietu departamentā 24. septembris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu par autortiesību pārkāpšanu, izmantojot datorprogrammas
Administratīvo lietu departamentā 22. septembris, 2021.
Lietā par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par Latvijas valstij piederošu zemesgabalu nolēmums būs pieejams oktobrī
Administratīvo lietu departamentā 16. septembris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē lieta par atbalsta maksājumiem bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos
Civillietu departamentā 15. septembris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par būvniecības līgumā noteiktās ieturējuma naudas atprasījumu uzņēmuma maksātnespējas gadījumā
Administratīvo lietu departamentā 10. septembris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 7. septembris, 2021.
Atzīst par pamatotu VID lēmumu par muitas parāda piedziņu no galvotāja
Administratīvo lietu departamentā 3. septembris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 1. septembris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. augusts, 2021.
Senāts nekonstatē dubultās sodīšanas aizlieguma principa pārkāpumu un atstāj spēkā Valsts vides dienesta lēmumu
Administratīvo lietu departamentā 27. augusts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 30.augusta līdz 3.septembrim
Civillietu departamentā 25. augusts, 2021.
Stājies spēkā spriedums prasībā par goda un cieņas aizskārumu, vēršoties ar nepatiesām ziņām valsts iestādē