• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 16. jūnijs, 2022.
Stājas spēkā vairāk nekā 10 000 euro naudas sods par kukuļa došanu policistam
Administratīvo lietu departamentā 8. jūnijs, 2022.
Strīdā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju uz sēdi atzinuma sniegšanai aicinās Labklājības ministrijas pārstāvi
Civillietu departamentā 1. jūnijs, 2022.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. jūnijs, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 26. maijs, 2022.
Par mutvārdu procesā izskatāmām lietām 2. un 8.jūnijā
Administratīvo lietu departamentā 26. maijs, 2022.
Atklājot likuma robu nodokļu iekasēšanā fiziskas personas maksātnespējas procesā, Senāts atceļ apgabaltiesas spriedumu un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 24. maijs, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē apsūdzētā darbību kvalifikācija pēc diviem Krimināllikuma pantiem
Administratīvo lietu departamentā 20. maijs, 2022.
Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.maijam
Administratīvo lietu departamentā 18. maijs, 2022.
Saskatot nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu saistībā ar nodokļu maksātājam piemērotu soda naudu divkāršā apmērā par iespējamu atkārtotu nodokļu pārkāpumu, Senāts vēršas Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 17. maijs, 2022.
Senāts atzīst par pamatotu PTAC lēmumu, uzliekot sodu par negodīgas komercprakses īstenošanu
Administratīvo lietu departamentā 13. maijs, 2022.
Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.maijam
Administratīvo lietu departamentā 11. maijs, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē Latvijas Universitātes iepirkuma pārkāpuma rezultātā SIA “Skonto būve” iespējami nodarītie zaudējumi