• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Civillietu departamentā 7. novembris, 2022.
Stājies spēkā spriedums, ar kuru apmierināta SIA “Rēzeknes satiksme” prasība pret bijušo valdes locekli
Administratīvo lietu departamentā 4. novembris, 2022.
Nolēmums strīdā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju būs 11.novembrī
Civillietu departamentā 3. novembris, 2022.
Senāts analizē sociālā dialoga norisi, kā arī norāda uz arodbiedrības biedru atbildīgu sadarbību un arodbiedrību pienākumiem
Administratīvo lietu departamentā 2. novembris, 2022.
Strīdā ar VID Senāts vērtē, vai izdevumi par vispārējās izglītības iegūšanu, mācoties privātajā mācību iestādē, ir iekļaujami iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja attaisnoto izdevumu sastāvā
Civillietu departamentā 1. novembris, 2022.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 1. novembris, 2022.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. novembris, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. oktobris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 31.oktobra līdz 4.novembrim
Civillietu departamentā 27. oktobris, 2022.
Stājas spēkā spriedums, noraidot bijušā Latvijas Bankas prezidenta prasību par neizmaksātās darba algas piedziņu
Civillietu departamentā 27. oktobris, 2022.
Senāts vērtē atbildības sadalījumu prasībā par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu, ko izraisījis veselības stāvoklim nepiemērots treniņu režīms
Administratīvo lietu departamentā 21. oktobris, 2022.
Atzīst par prettiesisku Rīgas Stradiņa universitātes lēmumu pretendentu atlasē studijām rezidentūrā
Administratīvo lietu departamentā 21. oktobris, 2022.
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu, atbildot uz Senāta uzdotiem jautājumiem