• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 1. jūnijs, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. maijs, 2021.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē Ventspils pilsētas domes opozīcijas pieteikums par deputātu neiekļaušanu komisiju, padomju un darba grupu sastāvā
Administratīvo lietu departamentā 28. maijs, 2021.
Par izskatāmām lietām no 31. maija līdz 4.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 28. maijs, 2021.
Stājies spēkā spriedums par liegumu iegādāties AS „RADIO SWH”
Administratīvo lietu departamentā 28. maijs, 2021.
Atstāj spēkā lēmumu neizsniegt pieteicējam pastāvīgās uzturēšanās atļauju
Civillietu departamentā 28. maijs, 2021.
Senāts atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta maksātnespējīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Agrario” prasība pret tās biedri
Administratīvo lietu departamentā 24. maijs, 2021.
Senāts atzīst par pamatotu apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Konkurences padomes lēmums par uzlikto sodu
Administratīvo lietu departamentā 21. maijs, 2021.
Par izskatāmām lietām no 24. līdz 28.maijam
Civillietu departamentā 19. maijs, 2021.
Stājies spēkā spriedums prasības lietā pret bijušajiem “Parex bankas” valdes locekļiem
Administratīvo lietu departamentā 19. maijs, 2021.
Atstāj negrozītu spriedumu par akceptu Jūrmalas lidostas darbības paplašināšanai
Civillietu departamentā 17. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē darba uzteikuma tiesiskums, savulaik sodītai personai liedzot veikt darbu bērnu aprūpes vai izglītības iestādē
Administratīvo lietu departamentā 14. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē Uzņēmumu reģistra faktiskā rīcība, veicot kļūdainu ierakstu tīmekļvietnes maksātnespējas reģistra sadaļā