• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 6. aprīlis, 2021.
Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par kompensācijas aprēķinu Rīgas cirka ēku bijušo īpašnieku mantiniecēm
Krimināllietu departamentā 1. aprīlis, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. aprīlis, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 31. marts, 2021.
Senāts atceļ attaisnojošo spriedumu krimināllietā par divu personu turēšanu kalpībā un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Civillietu departamentā 31. marts, 2021.
Senāts norāda uz tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildības nošķiršanas nepieciešamību un atbildības iestāšanās priekšnosacījumiem
Administratīvo lietu departamentā 30. marts, 2021.
Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par pieteicējas noņemšanu no militārā dienesta uzskaites veselības stāvokļa un pacifistiskās pārliecības dēļ
Administratīvo lietu departamentā 30. marts, 2021.
Atzīst par prettiesisku Rīgas domes lēmumu liegt iepazīties ar būvprojektiem izpētes nolūkos
Administratīvo lietu departamentā 26. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 29.marta līdz 1.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 25. marts, 2021.
Apgabaltiesai no jauna jāskata lieta, lai nodrošinātu pieteicējas tiesības uz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā
Administratīvo lietu departamentā 23. marts, 2021.
Senāts noraida pieteikumu par Brocēnu novada domes lēmuma atcelšanu
Administratīvo lietu departamentā 22. marts, 2021.
Atstāj spēkā VID lēmumu nepiemērot samazinātu nodokļu likmi medicīniskām precēm vispārīgai lietošanai