• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 24. maijs, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē apsūdzētā darbību kvalifikācija pēc diviem Krimināllikuma pantiem
Administratīvo lietu departamentā 20. maijs, 2022.
Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.maijam
Administratīvo lietu departamentā 18. maijs, 2022.
Saskatot nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu saistībā ar nodokļu maksātājam piemērotu soda naudu divkāršā apmērā par iespējamu atkārtotu nodokļu pārkāpumu, Senāts vēršas Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 17. maijs, 2022.
Senāts atzīst par pamatotu PTAC lēmumu, uzliekot sodu par negodīgas komercprakses īstenošanu
Administratīvo lietu departamentā 13. maijs, 2022.
Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.maijam
Administratīvo lietu departamentā 11. maijs, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē Latvijas Universitātes iepirkuma pārkāpuma rezultātā SIA “Skonto būve” iespējami nodarītie zaudējumi
Krimināllietu departamentā 5. maijs, 2022.
Senāts: zaudējumu atlīdzība ceļu satiksmes negadījumā cietušajai personai ir jāizmaksā apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam
Civillietu departamentā 5. maijs, 2022.
Senāts izskata lietu par tiesību uz zemes piespiedu nomas maksu pārejas brīdi, ja zeme ir pārdota piespiedu izsolē citai personai
Civillietu departamentā 2. maijs, 2022.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 2. maijs, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 2. maijs, 2022.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 29. aprīlis, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē piemērojamais sods lietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas