• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 11. janvāris, 2022.
Neatjauno procesuālo termiņu pieteikuma iesniegšanai par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu
Krimināllietu departamentā 3. janvāris, 2022.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 3. janvāris, 2022.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 29. decembris, 2021.
Stājas spēkā notiesājošs spriedums bijušajam bankas likvidatoram krimināllietā par tiesas sprieduma izpildes kavēšanu
Krimināllietu departamentā 29. decembris, 2021.
Stājas spēkā notiesājošs spriedums krimināllietā par naudas piesavināšanos lielā apmērā no SIA “Ventspils siltums”
Civillietu departamentā 29. decembris, 2021.
Stājies spēkā spriedums, noraidot “Basketbola attīstības aģentūras Rīga” prasību
Administratīvo lietu departamentā 23. decembris, 2021.
Atstāj spēkā Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu un pienākumu atjaunot sākotnējo stāvokli krasta kāpu aizsargjoslā
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē Konkurences padomes lēmums par aizliegtu vienošanos
Civillietu departamentā 22. decembris, 2021.
Senāts: Prasību par zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību nodibināšanu nevar vērst pret atsevišķu dzīvokļa īpašnieku
Administratīvo lietu departamentā 17. decembris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 20. līdz 23.decembrim
Krimināllietu departamentā 16. decembris, 2021.
Senāts: nosakot soda naudas apmēru, tiesai jāizvērtē iespējas samaksāt noteikto naudas sodu un iespējas gūt paredzamus ienākumus
Krimināllietu departamentā 16. decembris, 2021.
Stājies spēkā notiesājošs spriedums krimināllietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas