• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 19. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.martam
Krimināllietu departamentā 19. marts, 2021.
Stājies spēkā notiesājošais spriedums krimināllietā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu
Administratīvo lietu departamentā 19. marts, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā
Administratīvo lietu departamentā 16. marts, 2021.
Lietu par minimālo vecuma pensiju nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 15. marts, 2021.
Lietu par iekšlietu ministra lēmumu iekļaut personu “melnajā sarakstā” turpinās skatīt pēc papildu informācijas saņemšanas
Administratīvo lietu departamentā 12. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.martam
Civillietu departamentā 12. marts, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par Daugavas stadiona ledus halles nomnieces veiktajiem ieguldījumiem
Administratīvo lietu departamentā 12. marts, 2021.
Senāts: arī netieši pierādījumi var norādīt uz darījumu faktisko neesību un nodokļu maksātāja informētību par iesaistīšanos nodokļu sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā
Administratīvo lietu departamentā 10. marts, 2021.
Lietā par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā nolēmums būs pieejams 19.martā
Krimināllietu departamentā 9. marts, 2021.
Stājies spēkā attaisnojošais tiesas spriedums krimināllietā par naudas pieprasīšanu no Ogres novada deputāta
Krimināllietu departamentā 9. marts, 2021.
Apgabaltiesai nenodrošinot apsūdzētajam tiesības pamatot savu lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā ārkārtējās situācijas laikā, Senāts atceļ spriedumu un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 5. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.martam