• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Par tiesas sēdēm 31. oktobris, 2016.
Lietu par izdienas pensiju aprēķināšanas nosacījumiem un normas spēkā stāšanās laiku nodod jaunai izskatīšanai
Par tiesas sēdēm 28. oktobris, 2016.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.oktobra līdz 4.novembrim
Par tiesas sēdēm 28. oktobris, 2016.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.oktobra līdz 4.novembrim
Par tiesas sēdēm 28. oktobris, 2016.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 24. līdz 28.oktobrim
Par tiesas sēdēm 27. oktobris, 2016.
Stājies spēkā spriedums lietā par nemateriālo zaudējumu piedziņu saistībā ar vecāku nāvi ceļu satiksmes negadījumā
Par tiesas sēdēm 25. oktobris, 2016.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas lēmums
Par tiesas sēdēm 24. oktobris, 2016.
Lietā par preču zīmi AVA puses noslēdz izlīgumu
Par tiesas sēdēm 21. oktobris, 2016.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.oktobrim
Par tiesas sēdēm 21. oktobris, 2016.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.oktobrim
Par tiesas sēdēm 19. oktobris, 2016.
Revertas prasībā pret bijušajiem akcionāriem par ieguldījuma līguma pārkāpumu spriedumu pasludinās novembra sākumā
Par tiesas sēdēm 14. oktobris, 2016.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 17. līdz 21.oktobrim
Par tiesas sēdēm 14. oktobris, 2016.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 17. līdz 21.oktobrim