• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 31. augusts, 2017.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 31. augusts, 2017.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.septembrim
Krimināllietu departamentā 29. augusts, 2017.
Atstāj spēkā notiesājošo spriedumu krimināllietā par naudas piesavināšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā
Administratīvo lietu departamentā 29. augusts, 2017.
Nepastāvot tiesiskai saiknei ar preču nosūtītāju vai saņēmēju, ar tranzīta procedūru saistītam pakalpojumam piemērojama pievienotās vērtības nodokļa pamatlikme
Krimināllietu departamentā 25. augusts, 2017.
Par izskatāmām lietām no 28.augusta līdz 1.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 25. augusts, 2017.
Par izskatāmām lietām no 28.augusta līdz 1.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 25. augusts, 2017.
Augstākā tiesa atzīst par pamatotu vecuma pensijas piešķiršanu ar atvieglotiem noteikumiem personai sakarā ar bērna ar invaliditāti aprūpi
Krimināllietu departamentā 21. augusts, 2017.
Jēkabpils spēļu zāles aplaupīšanas lietā apelācijas instances tiesai no jauna būs jāvērtē trīs apsūdzēto vaina par laupīšanu Jūrmalā
Administratīvo lietu departamentā 18. augusts, 2017.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 25.augustam
Administratīvo lietu departamentā 16. augusts, 2017.
Augstākā tiesa aicina Valsts kontroli izvērtēt direktora vietnieka amata lietderīgumu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā