• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 18. decembris, 2018.
Augstākā tiesa saskata nepilnības regulējumā par maternitātes pabalsta apmēru saistībā ar trešo bērnu
Administratīvo lietu departamentā 17. decembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 17. līdz 21.decembrim
Civillietu departamentā 5. decembris, 2018.
Stājas spēkā spriedums strīdā starp Ekonomikas ministriju un “EXPO 2015”
Krimināllietu departamentā 4. decembris, 2018.
Negroza attaisnojošo spriedumu krimināllietā par iekļūšanu Ādažu militārajā bāzē
Administratīvo lietu departamentā 3. decembris, 2018.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 3. decembris, 2018.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 3. decembris, 2018.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 30. novembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 3. līdz 7.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 30. novembris, 2018.
Atstāj spēkā pašvaldības aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Administratīvo lietu departamentā 27. novembris, 2018.
Nodod jaunai izskatīšanai jautājumu par pašvaldības deputāta pieteikuma virzību saistībā ar informācijas pieprasījumu pašvaldībai
Administratīvo lietu departamentā 23. novembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.novembrim
Civillietu departamentā 22. novembris, 2018.
Stājas spēkā spriedums, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret laikrakstu “Ludzas Zeme”